ابزار پخش موزیک و صدا

ابزار پخش فایل های صوتی و موزیک توسط پخش کننده آهنگ با سیستم فلش و تنظیمات خاص که می توانید چندین پلیر مختلف را انتخاب کنید
انتخاب نوع پخش کننده فایل صوتی

تنظیمات ابزار
آدرس فایل (های) موزیک :

تنظیم میزان صدای موزیک :
پخش اتوماتیک موزیک (درصورت ورود به صفحه ، موزیک اتوماتیک پخش خواهد شد)

ساخت کد ابزار   پیش نمایش ابزار